O treningu

HOME | O treningu

O treningu

Škola letenja sastoji se od teorisjkog i praktičnog dijela. Treninge obavljaju certificirani i kvalifikovani instruktori sa dugogodišnjim trenerskim stažom.

Škola djeluje sa Međunarodnog aerodrome “Sarajevo”, ali koristi i sva registrovana letilišta u Bosni i Hercegovini. 

Po završetku školovanja kandidat polaže teorijski i praktični dio ispita te dobija dozvolu koju izdaje BHDCA (Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine).

Avion kojim raspolažemo je  CESSNA 172

Žirokopteri kojima raspolažemo su MTO SPORT i CAVALON