Sastanak o nastavku procesa školovanja mladih pilota OS BiH

HOME | Sastanak o nastavku procesa školovanja mladih pilota OS BiH

Sastanak o nastavku procesa školovanja mladih pilota OS BiH

Predstavnici nadležnih organizacijskih cjelina MO i OS BiH predvođeni mr. Dženanom Redžom, pomoćnikom ministra za politike i planove, održali su radno-konsultativni sastanak sa g-dinom Harisom Hadžićem, predstavnikom ugovarača "Avio Gyro Adriatic" SBA škole, što predstavlja nastavak procesa obuke pripadnika OS BiH, kandidata za dobijanje dozvole PPL (A). Riječ je o procesu stvaranja novih generacija mladih pilota OS BiH selektiranih iz sastava mladih starješina OS BiH dok se letačka obuka sprovodi oslanjanjem na postojeće kapacitete domaćih Škola letenja i aeroklubova. Tokom razgovora izraženo je obostrano zadovoljstvo postignutim rezultatima u prethodnom ciklusu, te su potpisani ugovori o stručnom usavršavanju sa 8 kandidata za pilote.
Predstavnici nadležnih organizacijskih cjelina MO i OS BiH predvođeni mr. Dženanom Redžom, pomoćnikom ministra za politike i planove, održali su radno-konsultativni sastanak sa g-dinom Harisom Hadžićem, predstavnikom ugovarača "Avio Gyro Adriatic" SBA škole, što predstavlja nastavak procesa obuke pripadnika OS BiH, kandidata za dobijanje dozvole PPL (A). Riječ je o procesu stvaranja novih generacija mladih pilota OS BiH selektiranih iz sastava mladih starješina OS BiH dok se letačka obuka sprovodi oslanjanjem na postojeće kapacitete domaćih Škola letenja i aeroklubova. Tokom razgovora izraženo je obostrano zadovoljstvo postignutim rezultatima u prethodnom ciklusu, te su potpisani ugovori o stručnom usavršavanju sa 8 kandidata za pilote.